คาถาหลวงพ่อสด (วัดปากน้ำ)

สัมมาอะระหัง

คาถาหลวงพ่อสด (พระมงคลเทพมุนี) วัดปากน้ำ ใช้ภาวนาเป็นกรรมฐาน
หรือมีพระผงของวัญของหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ก็นำมาสวดบูชาด้วยคาถานี้ได้