คาถาหลวงปู่ฟั่น

ตั้งนะโม ๓ จบ
นะโมวิมุตติยา นะโมวิมุตตานัง

เป็นคาถาที่ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร (วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร) ให้ท่องเพื่อเป็นสิริมงคล
เป็นคาถาแคล้วคลาด เมตตามหานิยม ให้ท่อง 3 จบ , 5 จบ , 7 จบ หรือ 9 จบ จะได้ผลดัมาก