คาถาหนังเหนียว

สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต อัสสะสิมา
วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต

ใช้สวดภาวนาคาถานี้กับน้ำมันทาถูร่างกายจะทำให้อาการฟกช้ำหายเร็ว หรือก่อนออกศึกใดๆ จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย