คาถาสูญความ

ตั้งนะโม ๓ จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะ ระงับทับจิต
โม ปิดใจ
พุท มิให้มีวาจา
ธา มิให้ออกปากได้
ยะ ให้สูญหายบัดนี้
นะ อุด โมอัด
พุท สลัด
ธา ปิดใจ
ยะ ให้สูญหายบัดนี้
นะ ปิดหน้า
โม ปิดหู
พุท ปิดปาก
ธา ปิดใจ
ยะ ให้สูญหายบัดนี้

ให้เสกเป่าน้ำมนต์ล้างหน้า อาบกาย ดื่ม กิน หากมีคดีความในโรงในศาล หรือผู้พูดให้ร้ายเรา จะอันตรายหายไป