คาถาสาริกาลิ้นทอง

คาถาสาลิกาลิ้นทอง (นะ สาลิกาลิ้นทอง)
งะ ณะ นะ มะฯ สวด 5 จบ
อมเพี้ยง สาธุ สาธุ สาธุฯ จะบริกรรมเสกเป่าให้ตัวเองก็ดีนัก หรือจักปลุกเสกประจุในตระกรุดดอกเล็กๆ ย่อมได้และดีนักเช่นกัน
ซึ่งคนโบราณเรียกว่า “นะสาลิกา ลิ้นทอง” หรือจะปลุกเสกประจุลงในแป้งผัดหน้า น้ำหอม ลิปสติกและอื่นๆ ที่เป็นเครื่องประทินผิวย่อมได้ผลนักแล
ซึ่งหญิงชายใช้ได้กันถ้วนหน้า อันวิชานี้ยังเป็นที่สนใจกับเพศตรงข้ามนัก หรือจะไปเจรจาพาทีกับใครนั้นก็จักได้รับความเอ็นดูเมตตา อุปสรรคจักไม่มีมาขัดขวางแต่อย่างใด


พระคาถาสาลิกาลิ้นทอง (หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์)
มะ กะ อะ ปิฯ สวด 9 จบ
เสกเป่าใส่แป้งทาหน้าหรือเสกเป่าใส่น้ำ ประพรมหน้าก่อนออกจากบ้าน พระคาถานี้มีคุณวิเศษ เสริมเสน่ห์เมตตาจะบังเกิดโชคลาภ มีผู้คนเอ็นดูรักใคร่ พูดจาติดต่อเรื่องใดย่อมสำเร็จลุล่วงด้วยดี


คาถาสาลิกาลิ้นทอง
พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเตฯ
ตั้งนะโม 3 จบ แล้ว ภาวนาคาถาสาริกาลิ้นทอง

คาถาสาริกาลิ้นทอง มีพุทธคุณทางด้านเมตตา มหาเสน่ห์ ลงได้ทั้งวัตถุมงคลและเครื่องราง พูดจากเป็นมหาเสน่ห์ เจรจาค้าขายดีเยี่ยม
ใช้สวดภาวนาหากต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์ ตอนท่องถึงคำว่า มิ ก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง


พระคาถาสาลิกาลิ้นทอง
ชิวหายัง มะธุรัง วาจัง ชิวหา วาจันติ ผุสสิตะวา จะสุนทะรัง ปิยาเยวะปิยัน ตุนา ฯ
พระคาถานี้ใช้เสกขึ้ผึ้งสีปาก เสกหมากเสกน้ำกิน หญิงชายทั้งหลายได้ยินเสียงเราไพเราะนักรักเราแลฯ