คาถาสะกดคน

สะ สิ มิ ระฯ

สวด 5 จบ เสกเป่าลมออกไป อธิษฐานจิตสะกดคนให้ต้องมนต์งงงันมิอาจปฏิเสธหรือทำร้าย เราได้เลย