คาถาลาภมหานิยม

ปรารถนาหญิงแลชายใด ให้เสกอาคมบทนี้เป็นตัวช่วย พุทธคุณ…ให้รักและหลงใหลดีนักแล

เชยยะ เชยยะ อิติปิโสภะคะวา อะระหังเตโช อาโป วาโย ปถวี โสภาจะติ นะโม ธัมโม ปุริโส อิตถีโย คันธะโนชาโต เอหิ เอหิ ปริเท วันติ ปิยังมะมะฯ
พระเวทอาคมบทนี้ ครูบาอาจารย์ท่านให้สวดถึง 108 จบ

ปิโยเทวะมนุสสานัง ปิโยพระมหานะมุตตะโม ปิโยนาคะสุปัณณานัง ปิณิทรียัง นะมามิหังฯ
พระเวทอาคมบทนี้ ครูอาจารย์ท่านให้สวดถึง 108 จบ