คาถาลงหวาย

นะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ทะ

พระคาถาลงหวาย นี้ให้ลงหวายปราบผีดีนัก