คาถารอด

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง
กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

ใช้สวดภาวนาเมื่อสถานการณ์ไม่ค่อยดี เช่น รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย อันตรายกำลังเข้าใกล้ ก็ให้ท่องคาถานี้เพื่อให้รอดพ้นอันตราย ได้อย่างไม่คาดฝัน