คาถารอดพ้นภัย

อิ ติ ภะ คะ วา ภะ คะ วา พุท โธ ภะ คะ วา ฯ

สวด 5 จบ อธิฐานจิตให้รอดพ้นปลอดภัยจากอันตราย หรือเคราะห์กรรม