คาถามหาอุต

คาถามหาอุต
นะผิด นะผัด นะสันตะรัง โกอะ
โมอุด โมอัด นะผิด นะผัด โมสันตะรัง โกอะ
พุทอุด พุทอัด นะผิด นะผัด พุทสันตะรัง โกอะ
ธาอุด ธาอัด นะผิด นะผัด ธาสัน ตะรัง โกอะ
ยะอุด ยะอัด นะผิด นะผัด ยะสันตะรัง โกอะ ฯ

สวด 1 จบ อธิษฐานจิตขอความแคล้วคลาดปลอดภัย พระคาถาบทนี้มีคุณวิเศษ สวดเป็นประจำ 1 จบ หรือสวดคราวเดียว 9 จบ จะรอดพ้นอันตราย อาวุธร้าย ใดๆ จะมิอาจผ้าพานทำร้ายเราได้เลย


คาถามหาอุต
นะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะ
ภาวนาไว้เท่านี้ ภัยจะไม่มีมากล้ำกลายได้เลย อีกบทหนึ่ง
พุทโธ พุทธัง ธะนะกันตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

ภาวนาคาถานี้ เพื่อป้องกันภัยจากอาวุธปืน


คาถามหาอุต
อะนิทัสสะ นะอัปปะฏิ – บทนี้ลั่นไกมิออกแล
อะนิทัสสะ นะอัปปฏิฆา – บทนี้ลูกมิออกจากลำกล้อง
อะนิทัสสะ นะอัปปฏิฆาตายะ – บทนี้ลำกล้องแตก
พระคาถาทั้งสามบทนี้ กันปืนวิเศษนัก ท่านตีค่าไว้ว่าควรเมือง เมืองหนึ่งแล