คาถามหาประสานใหญ่

วะโรวะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ (ว่า ๓ จบ 7 จบ)

คาถามหาประสานใหญ่ เป็นของ ครูพึ่งบุญ อายุ 100 ปี เมื่อจะประสานให้เอาใบตองปิดบนแผลเสียก่อน แล้วจึงว่าคาถาหลับตาเป่าลงไปในใบตอง เวลาว่าให้อึดใจ