คาถามหาจินดามนต์

ติวาคะ ภะโธพุท นังสานุส มะวะเท ถาสัตถิ ระสามะ ทัมสะริ ปุโรตะ นุตอะทู วิกะโล โตคะสุ โนปันสัม นะระจะ ชาวิชโธ พุธสัมมา สัมหังระ อะวาคะ ภะโสปิ ติอิ

คาถามหาจินดามนต์ คาถาบทนี้ ไม่จำกัดวิธีใช้ ถ้าหากว่าเราจะต้องการใช้ในทางใด ก็ให้ใจมุ่งมั่น อาราธนาพระคาถาจินดามนต์นี้ ก็จะช่วยได้ทุกๆทางอย่างสารพัด เมื่อครั้งขุนแผนถูกจำคุก ก็ใช้พระมหาจินดามนต์บทนี้ สะเดาะโซ่ตรวนออกมาได้และยังใช้ในการสะเดาะกุญแจ และอื่น ๆ ได้ทุกอย่างสารพัดจะใช้ คาถามหาจินดามนต์