คาถามนต์ขลัง

อิติปิโส ภะคะวา อิติมันตา สุขาวะหา อิติปิโส ภะคะวา อิติ พุทธะ สุขาวะหา อิติปิโส ภะคะวา อิติฯ

สวด 1 จบ ก่อนออกจากบ้าน เพื่อให้แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งหลาย
สวด 9 จบก่อนพบเจอบุคคลสำคัญ เพื่อสวดให้เขาเมตตาเอ็นดูรักใคร่