คาถามงกุฎแก้ว

เอหินะโมพุทธายะ ออานุภาเวนะ เอหินะโมอาพัทคงคง เอหินะโมธัมมายะอนุภาเวนะ เอหินะโมอาพัทคงคง เอหินะโมสังฆายะอานุภาเวนะ เอหินะโมพัทคงคง นะมหาเถระ พระปัจเจกะโพธิ ชัยโย ชัยยะ คุณณันตรี สุริโยจันโท สักกัตวา ไภภสัชคุรุ สัพพะเทวา กูจะทรง ๆสัพพะเทวากูจะปลุก ๆ สัพพะเทวากูจะกรึง ๆ สัพพะเทวากูจะครอบ ๆ สัพพะเทวากูจะสูบ ๆ สัพพะเทวากูจะเรียก ๆ สัพพเทวากูจะเชิญ ๆสัพพะเทวากูจะเสก ๆ แตกกราบกลายมิตร สัพพะเทวาอาคัจฉายะ สัพพะเทวาอาคัจฉาหิ พันธะพันธังพันธะเจตะสิกังสวาหะ

คาถามงกุฎแก้ว ใช้ชุมนุมเหล่าพระคาถาทั้งปวงทั้งเรียกคัดถอนคาถาผู้อยู่ยงคงกระพัน แม้อาบว่านยา หรือ อยู่คงด้วยอาถรรพ์ ทนยะสิทธิ ทั้งปวงเมื่อเราขับขันถูกข่มขู่ข่มเหง ทำการสิ่งใดแม้นติดขัด กระทำการสิ่งใดไม่ศักดิ์สิทธิ์วิทยา อธิษฐานเสกภวนาขอให้การกระทำใด สารพัดประสิทธิ ขอให้นำไปใช้อย่างถูกวิธีนะครับ อย่าเล่าเรียนไปเพื่อทิษฐินะครับ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม รู้ไว้ใช้ก่อกรรมจิตใจจะตำทราม ผู้ใหญ่ท่านสั่งไว้อย่างนี้