คาถาพระเจ้าเปิดโลก 2

อิติปิโส โลกะนาถัง พุทธังบังเกิด ธัมมังบังเกิด สังฆังบังเกิด พระเจ้าประเสริฐ เปิดโลกพระคาถา อิติปิอะระหัง โมเปิดไว้ให้เห็น ยะที่สุด

คาถาพระเจ้าเปิดโลก คาถาบทนี้ ใช้ในการเป็นปฐมฤกษ์เริ่มงานต่าง ๆ เช่น จุดเทียนชัย เป็นต้น พระคาถาพระเจ้าเปิดโลก จะทำให้งานที่เป็นงานมงคลนั้น ๆ จะเป็นงานที่สมบูรณ์พูลผล ไม่มีเภทภัยมาราวี และยังจะได้เปิดรับแสงสว่าง ทำให้มีความรอบรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต