คาถาพระเจ้าเปิดโลก 1

พุทธัง บังเกิด เปิดโลก โลกะวิทู วิโสธายิ ธัมมังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิทู วิโสธายิ สังฆังบังเกิด เปิดโลกโลกะวิทู วิโสธายิ พุทโมทะลุโปร่งฟ้า พุทโปร่งดิน โปร่งสายสิญจ์ โปร่งมหาสมุทรสาคร พุทธะโกษา ลังกาสิงหละภาษา พุทโธเปิดปล่อง ธัมโมเปิดช่อง สังโฆเปิดเปิด สําเร็จ สําเร็จ สําเร็จ

คาถาพระเจ้าเปิดโลก เป็นของหลวงพ่อ อะระหันต์บาตรใหญ่ สระบุรี ท่านกล่าวไว้ว่า ถ้านําคาถานี้มาภาวนา นั่งสมาธิ จะบังเกิดตาทิพย์ มีเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวเอง