คาถาพระวิสัชชนู

จิตตังวา ปุบผังวา คันธังวา ราชกุมาโรวา ราชกุมารีวา ราชาวา สะมะโณวา พรหมโณวา อิตถีวา ปุริโสวา พานิชโชวา พานิชชาวา เอหิ เอหิ อาคัจฉันติ ปริเทวันติ

พระคาถาพระวิสัชชนูนี้ ให้เสกแป้งผัดหน้า เสกสีผึ้งทาปาก เสกน้ำมันหอมใส่ผม เสกน้ำล้างหน้าก็ได้ เป็นเมตตามหานิยม ประเสริฐนักแลฯ