คาถาพระยาพาลี

นะระงับดับโทโส โมละลายความคิด พุทละลายน้ำจิต ธาให้ลุ่มหลง ยะงวยงงพิศวาทตัวกูสวาหะ พุทธังปราบถึงหัวใจ ธัมมังปราบทุกขุมขน สังฆังปราบถึงมันสมอง โอมจิตตังพาล ลูบ หลังนางแก้วดารา สวาหะ อิตถีสะจิตตัง เอหิพันธังปิยังมะมะ

พระคาถาพระยาพาลี นี้ให้ภาวนาลูบหลังเถิดหายใจแข็งสิ้นแล