คาถาพระบูชาบัวเข็ม

จิตติ จิตติ จิตตา จิตตัง มิตตะมิตติ เอหิมะมะ อุปปะคุตโต จะมะหาเถโร นานาปาระ มิระสัมมะ นะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา มะอะอุ มะหาเมตตา จะมะหาราชา สัพพะสะเนหา จะปูชิตา สัพพะทุกขัง มะหาลาภัง สัพพะโกพัง วินัสสันติ ภะวันตุเม

คาถาบูชาพระบัวเข็ม สวดภาวนาให้ผลในด้านโชคลาภและค้าขาย