คาถาพระครูบาชุ่ม พุทธโก (วัดไชยมงคล)

วิ วะ อะ วะ สุ สะ ตะ วิ วะ สะ วา หะ ฯ
ระลึกถึงพระครูบาศรีวิชัยและพระครูบาชุ่มพุทธโกวัดไชยมงคล