คาถาพญาเต่าเรือน

เมื่ออยากจะชนะใจคนต้องหาตัวช่วย และอาคมเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ พุทธคุณ…ปลุกเสกไปว่าความจักชนะคดี
ท่านว่าพระคาถานี้มีความขลังเหลือเหนือธรรมชาติ ที่ใครๆ คาดคิดไม่ถึงว่าจะมีพลานุภาพเป็นเลิศ และยิ่งใหญ่เหมาะสำหรับอาชีพทนายความ เซลแมน ควรมีไว้ติดตัว
ให้เขียนอักขระอาคมนี้ใส่ในการะดาษว่าว เขียนชื่อคู่ความที่เป็นฝ่ายคู่กรณี แล้วเอากระดาษว่าวนี้นำไปควั่นเป็นไส้เทียน นั่งจิตภาวนาปลุกเสกด้วยพระคาถาพญาเต่าเรือ แต่ก่อนจะบริกรรมท่องพระเวทท่านจะต้องสวดมนต์บทหัวใจของ พระคาถาและหัวใจของพระพุทธเจ้าดังนี้
นะโมพุทธายะ นะโมพุทธายะ นะโมพุทธายะ
(สวด ๓ จบ ก้มลงกราบ ๓ ครั้ง)
จึงให้บริกรรมท่องบทพระเวทดังนี้
นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นาสังสิโม จะอะพะคะ อิกะมะภะ ทะทะชะสิ กะระมะถะ จะภะกะสะ นาสังสิโม นะเปื้อน พุทธาเฟือนหัวใจ โมหลงใหล ยะวังเวงสูญเปล่า นะจังงัง โมจังงัง พุทปิดทาง ระปิดหู
พระคาถานี้มีประจุอยู่ในเต่าใหญ่ ท่านที่ลงในไส้เทียนทำให้เป็นน้ำมนต์ปลุกเสกอาคมดื่มหรือพรมลงบนศีรษะ รับรองท่านไปว่าความหรือเจรจาสิ่งใด จักไม่มีอุปสรรค จะมีแต่ดีและชนะกลับมา