คาถาพญาคางคก

นึ มึ พึ ทึ อึ

คาถาพญาคางคก นี้ ใช้เสกขมิ้นกิน หรือ เสกอาพัดเหล้ากินก็ได้ อยู่คงดีนักแล ของ อ.เทพ สาริกบุตร