คาถาป้องกันผีพราย

ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง

ใช้สวดภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากการรบกวนของวิญญาณ ภูตผีต่างๆ หรือภาวนากับน้ำนำไปพรมกับคนที่คิดว่าจะถูกวิญญาณสิงสู่