คาถาปู่เจ้าสมิงไพร

โอมปู่เจ้าสมิงไพร กูจักใช้ให้พระนารายณ์ไปร้องเรียน
กูจะใช้พระลำเจียกให้ไปหา กูจะใช้ปูนพลูให้ไปพามา
มึงรักกูเสมือนหนึ่งช้างรักงา มึงรักกูเสมือนหนึ่งปลารักน้ำ
แม่มึงจะมาร้องไห้มาหากู โอมสิทธิคุณคะรุสะวาหะ

ใช้เสกก้านพลูร่วมใบ พันเข้าด้วยกัน ขว้างให้ถูกร่างคนนั้นแล้วเค้าจะคิดถึงเราจนอยู่ไม่ได้ ต้องมาหาเรา