คาถาปืนด้าน

อุทธัง อัทโธ สะ ระ จิต ตังฯ

สวด 5 จบ เพื่อให้ปืนของเขาด้านจนยิงไม่ออก หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากปืนผาหน้าไม้ทั้งปวง สวด 7 จบ เสกเป่าลมออกไปสะกดปืนผาหน้าไม้ และอาวุธทั้งหลายให้ใช้การไม่ได้ ไม่อาจทำอันตรายแก่เราได้