คาถาปิดและบัง

ตั้งนะโม ๓ จบ
โอมปิดปิด โอมบังบัง กูจักบังทั้งลูกในแม่ กูจักบังทั้งเฒ่า
แก่ในเฮือน กูจักบังทั้งตับแดงนอก กูจักบังทั้งปอดแดงใน
กูจักบังทั้งหัวใจ ทั้งขื่ออยู่ไซแสงอยู่ไกล แสงนอกมาบังตนกู
แสงอยู่นอกแสงเสือมาบังตนกู โอมเตเต เทวาสวหับ

มนต์ปิดและบังนี้ ใช้สำหรับป้องกันศัตรูมิให้มาทำอันตรายได้ ให้ยกครูวันอังคาร คายขัน 5 เงิน 6 สลึง เสก ๓ หรือ 7 จบ ทั้งปิดแลบัง ดีนักแล