คาถาปลุกเสกรักยม

จิเจรุนิ จิตตัง เจตตะสิกกัง รูปัง กุมาโรวา
นิมิตตัง กุมารทอง เจ้ารัก เจ้ายม พรายทอง อาคัจฉาหิ จิตติ เอหิ เอหิ
นะมะพะทะ นะมะพะทะ นะมะพะทะ

คาถาบทนี้ จะใช้ปลุกรักยมก็ได้ กุมารทอง – รักยมก็ได้ ลูกกรอกก็ได้
คาถาปลุกเสกรักยม ใช้ปลุกเสกประจำทุก ๆ วัน อย่าให้ขาดเขาก็จะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ขึ้นอีก
และมีชีวิตชีวาอยู่กับเราตลอดไป และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าให้น้ำมันจันทร์ในขวดแห้ง