คาถาปลุกเสกรอยสัก

อิติปิโสภะคะวา อะภินิหาระ ปะระมิ สัมปันโน
มะหากะรุณา มะหาปัญญา อะธิษฐานะ
อิทธิมะโน มะหิทธิ จิตตะ ทิพพะจักขุ
ภาวะนา อิทธิปาทะปัญญา พะละญาณะ
อาราธะนา จะ สัทธัง อิทธิพะลัง อิทธิจิตตัง
โสปิติอิ นะโม พุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ นะมะนะอะ สัมมาทะสะ อะระหัง พุทโธ

คาถาปลุกเสกรอยสัก พระคาถานี้เพื่อปลุกเสกรอยสักที่ได้ สักมาจากครูบาอาจารย์แล้ว
คาถาปลุกเสกรอยสักเพื่อเพิ่มความเข้มขลังขึ้นมีประสิทธิคุณมากขึ้นในการปกป้องคุ้มครองตนเองจากภยันตรายต่างๆ