คาถาปลุกเสกนางกวัก

ฉาฉาฉะ อะหังละนะเถ ฉะเศรษฐี บูชิโต ราชชา ฉะอะหังราชา
สัพพะยักเค สัทธา ภะวันตุเม ปะจะขะ

ใช้สำหรับเสกเป่า นางกวักให้มีฤทธานุภาพ ทางด้านค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย