คาถาปลุกเสกกุมารทอง

ตั้งนะโม ๓ จบ
เอหิ กุมารัง กุมารีนัง อุติอุนิ นะอังอิติ พุทโธ

คาถาปลุกเสกกุมารทอง เวลาที่เราจะไปไหนมาไหน
ก็จะต้องเรียกให้กุมารทองไปด้วยกับเราด้วยคาถาปลุกเสกกุมารทองนี้