คาถาปลุกพระ (ขุนแผน)

สุนะโมโล มะยังภันเต นะโมพุทธายะ มะอะอุ อุอะมะ โลโมนะสุ มะอะอุ สุนะโมโล

เป็นคาถาที่ใช้ในการปลุกพระขุนแผนที่เรามีอยู่ ตั้งจิตให้นิ่งก่อนอาราธนา