คาถาปลุกผีลุก

ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อน
สะอะนิโส สะอะนิสัง ทุสะนิโส ทุสะนิสัง โอม นะโมนามะมัง สะมาโส ยุตตะโส ยุตถะ เอหิมานะ หิเนถาเน นามะวิกรึง คะเร เอหิจิตตัง มามะ ภูตา พันธานัง วิกรึงคะเร เอหิ มะมา อะอิเออุ ทุสะนะโส นะโมพุทธายะ

กลางดึกสงัด ต้องมีกุ้งพร่าปลายำ เหล้ายามาด้วย เพื่อจะทำการปลุกให้ผีลุกขึ้นมา เพื่อจะได้ใช้งานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ (แต่อย่าให้ผิดศีล) มิใช่ข้อห้ามจะใช้ผีที่ปลุกขึ้นมานี้ได้ทุกอย่าง แต่ทางที่ต้องห้ามจะทำให้ผีนั้นกลับเห็นเราเป็นศัตรู อาจจะทำร้ายเราให้ถึงตาย หรือเป็นไข้หัวโกร๋นได้ไม่ยากนัก