คาถาประสบเนตร

โอมพระเนตร เล็งแลไปต้อง เป็นบ่วงคล้องต้องตานาง เนตรจะพันธัง จิตจะพันธัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิฯ

คาถาบทนี้ภาวนาประสบเนตรดีนักแล