คาถาบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม

ตั้งนะโม ๓ จบ ก่อนแล้วกล่าวว่า
นะ มะ ระ อะ นะ เท วะ อะ

คาถาบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อวัดบ้านแหลม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) จ.สมุทรสงคราม