คาถาบูชาพระราหู

คาถาบูชาพระราหู
ถวายของดำ 8 อย่าง : ไก่ดำ , ไข่เยี่ยมม้า, เฉาก๊วย, ไวน์ดำ, ถั่วดำต้ม, งาดำ, ลูกเกดดำ, เป๊ปซี่, รูทเบียร์ ฯลฯ ธูปดำ 12 ก้าน เทียนดำ 1 คู่
ตั้งนะโม ๓ จบ
ยัสสานุส สะเณนาปิ
อันตังลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะ มะธิคัจฉันติ
ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัมพูปัททะ ชาลัมหา
ยักขะโจรา สิสัมภะวา
สะณะนา นะ จะ มุตตา นัง
ปะริตตันตัม ภะณามะเห
(สวดวันพุธตอนกลางคืน 12 จบ)


คาถาบูชาพระราหู คาถาสุริยปภา-จันทปภา
เอกจักขุ นาฬิเกสา สุริยปภา
จันทปภา ราหูคาหา สัตตะจะ
ตะถา สัมปันโน มณิ โชติระโส
ยะถา สุวัณนะ รัชชะตา สมิทังยา
อะหัง วันทามิ สิระสา สทา

แสงพระอาทิตย์มีดวงตาเป็นหนึ่ง จงรักษาข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าและ แสงพระจันทรา
จงคุ้มครองข้าพเจ้าตลอดเจ็ดวันถ้วน ขอเงินและทองจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าเหมือนแก้วมณีสว่างไสวเพียบพร้อม
ข้าพเจ้านอบน้อมด้วยเศียรเกล้าตลอดกาลทุกเมื่อ