คาถาบูชาปู่ฤาษี

ตั้งนะโม ๓ จบ
โอมสิทธิ การิยะ แห่งบรมครูทั้งหลาย
อะธิเจ ตะโส อะปะ มัชชะโต โมนะ ปะกะสุ สิกะ คะโต
โส พะนัพ ภะวันติ ตาทิโน อุปะสัน ตัสสะ สะติมะโต
ขอสติปัญญา ความสำเร็จและงาน