คาถาบูชาดวง เกิดวันพุธ(กลางวัน)

ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

คาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร สวดวันละ 4 จบ