คาถาบูชากรมหลวงชุมพร

(บทยาว) ตั้งนะโม ๓ จบ
ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ มะอะอุ อิสะวาสุ สุสะวาอิ
อิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง อรหังพุทโธ พุทธมหาลาโภ มหาเทโว พุทโธโลกะนาถัง
พุทธอรหังอะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ หุลุ หุลู สวาหายะ ภวันตุ เต (เม)

(บทสั้น) ตั้งนะโม ๓ จบ
ชุมพรจุติ อิทธิกะระณัง สุโข นะโมพุทธายะ