คาถานะหน้าทอง

กรรมวิธีท่อง คาถานะหน้าทอง พระคาถานะหน้าทองเมื่อถึงบทพระคาถาแต่ละตัวให้ทำตามแต่ละบทนั้น

ท่องถึง ตัว นะ ก็ให้กำหนดจิตนึกเขียนที่กลางเศียร “พระลักษณ์หน้าทอง” เป็นอักขระตัว นะ
ท่องถึงบท โม ก็เขียนอักขระตัว โม ลงบนหน้าผาก
ท่องถึงบท พุท (ธ) ก็ให้เขียน พุท (ธ) ลงที่หูทั้งสองข้างๆ ละตัว
ท่องถึงบท ธา ก็ให้เขียน ธา ลงที่ตาทั้งสองข้างๆ ละตัว
ท่องถึงบท ยะ ก็ให้เขียน ยะ ลงที่ลิ้น

กำหนดน้อมจิตอธิษฐานให้หน้าของเราเป็น “พระพักตร์พระลักษณ์หน้าทอง” เข้าหาเจ้านายเป็นเมตตาอย่างประเสริฐสุดสารพัดจะใช้เอาเถิด วิเศษยิ่งนักแล ใช้เสกหน้าทองก็ได้

ท่อง นะโม ๓ จบ

นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ ขออัญเชิญพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่เบื้องศรีษะของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
นะ กาโร สุวัณโณเจวะ นะ งามคือดังแสงทอง รัศมีสีส่องไปทั่วสากลกายา เป็นที่เสน่หาแก่คนทั้งหลาย เดชะพระกุกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

โม กาโร โกนาคะมโน นะลาฐิเต ขออัญเชิญพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ที่หน้าผากของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
โม กาโร มะณีโชตะกัง โม งามคือแสงแก้วมณีโชติ ส่องแสงโปรดอยู่เบื้องหน้าผาก หญิงเห็นให้หลงไหล ชายเห็นให้หลงรัก เห็นหน้าให้ทายทักเป็นมหานิยม เดชะพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

พุท (ธ) กาโร กัสสะโป เทวกัณเณ ขออัญเชิญพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในโสตทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
พุท (ธ) กาโร สังขะเมวาจา พุท (ธ) งามคือแสงสังข์อยู่ในโสตทั้งสองของข้าพเจ้า ป้องกันบำบัดโรค โรคาพยาธิทั้งหลาย เดชะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

ธา กาโร โคตะโม ทเวเนตเต ขออัญเชิญพระศรีศากกะยะมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
ธา กาโร สุริยังเจวะ (จันทังเจวะ) ธา งามคือดังแสงพระอาทิตย์ (แสงพระจันทร์) สมณชีพราหมณ์ มนุษย์ บุรุษ หญิงชายทั้งหลาย เห็นเนตรทั้งสองของข้าพเจ้า ให้มีจิตคิดเมตตายินดี เดชะพระศรีศากกะยะมุนีโคตมบรมครูเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

ยะ กาโร อะริยะเมตตรัยโย ชิวหาทีเต ขออัญเชิญพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง
ยะ กาโร มุกขะเมวะจะ ยะ งามคือดังแสงมุกข์ส่องแสงสุกอยู่ในลิ้นของข้าพเจ้า จะเจรจาพาทีด้วย สมณพราหมณาจาริย์ มนุษย์ บุรุษ หญิงชายด้วยถ้อยคำให้มีจิตเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าเถิด เดชะพระศรีอาริยะไมตรีสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสิทธิวิชายะเตฯ

สัพเพชะนานัง พะหูชะนานัง คือคนทั้งหลายเอ๋ย มึงเห็นหน้ากูให้มึงรักกู
ทั้งหลับทั้งตื่น ทั้งกลางวันกลางคืน ชะยัง สุขัง ลาภัง พุทโธโส ภะคะวา
ปัญจะพุทธา นะมามิหัง ปิยะเทวะ มนุสสานัง ปิโยพรหมา นะมุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหังฯ

เมื่อท่องคาถานะหน้าทองแล้วอธิษฐานแผ่เมตตาว่า

พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

คาถานะหน้าทองตำหรับนี้ลองท่องกันดู เป็นเมตตามหานิยมอย่างประเสริฐสุดสารพัดจะใช้เอาเถิด วิเศษยิ่งนักแล

พระคาถานะหน้าทอง ฉบับดั่งเดิมคัดลอกจากคู่มือชายชาตรี ฉบับเดิมในงานฉลองอายุ พระครูเนกขัมมาภิมนต์ หลวงพ่อดิษฐ์ ติสสโร วัดปากสระ พัทลุง