คาถานกการเวก

ชิวหายัง ธุรังวาจัง ชิวหาวาจันติ ผุสสิตวา สัทธัง สุตะวา จะสุนทะรัง ปิยาเยวะปิยันตุนา

ท่านว่าพระคาถาบทนี้ให้เสกลงในขันน้ำเปล่าล้างหน้าชโลมศีรษะก่อนออกจากบ้านเวลาใดก็ตาม จักเต็มเปี่ยมด้วยเมตตามหานิยมประเสริฐแท้นักแล
หรือจะเสกลงสิ่งใดอะไรก็ได้ ล้วนแล้วแต่มีเมตตาทั้งสิ้นด้วยพระอาคมบทนี้ ท่านใดมีพระคาถาบทนี้ติดตัว จักเป็นสิริมงคลและเป็นเลิศทางมหาเสน่ห์ยิ่งนัก