คาถาทำลูกประคำ

อุทธัง อัทโธ โธอุด ธังอัด ฯ

วิธีทำท่านว่าให้หาไม้ลอยน้ำปลายด้วน มาควั่นเป็นประคำโทนยาวองคุลีหนึ่ง แล้วเขียนอักขระคาถานี้ลงกระดาษว่าว หรือใบลานม้วนใส่ลูกประคำ แล้วเอาดินอุดรูปู และเอาชันนางโลมอุด แล้วเสกด้วยตัวเอง 108 คาบ เอาด้ายถักหุ้มไว้เป็นกระบองเพชร ใช้ทางมหาอุดต์ ปืนยิงมิออกแล