คาถาตัดสายลม

ตั้งนโม ๓ จบ
กลั้นใจพนมมือพร้อมมีดอะไรก็ได้ และท่องว่า
“ลูกหัวปลีหาพี่ไม่ได้ตัดสายลมหายตัดสายลมขาด ลูกสุดท้องหาน้องไม่ได้ตัดสายลมหายตัดสายลมขาด”
๓ คาบ เป่าไปที่มีด ใช้คมมีดหันไปทางที่ลมพัดแรง

ใช้ได้เฉพาะฤดูฝนที่มีลมกรรโชกแรง ฤดูหนาวใช้ไม่ได้มันผิดธรรมชาติ