คาถาชนะมาร

นะโม พุทธายะ โมคคัลลานัญ จะมหาเถโร อิทธิมันโต อานุภาเวนะ เชยยะสิทธิเม

ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เอาชนะจากคนไม่ดีได้ คนไม่ดี ทำอันตรายเราไม่ได้เลย