คาถาคุ้มภัย

อิติอะระหัง อะระหัง ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ ทุสะนะโส นะโมพุทธายะ กัมมะโต วิชินัง ภะวังจุติฯ

สวด 5 จบ ก่อนออกเดินทาง เพื่อให้ปลอดภัยแคล้วคลาดอันตรายทั้งภัยจากบุคคลและจากสาเหตุอื่นๆ ขอให้เทวดาปกปักรักษา