คาถาคัดปืน

อุทธัง อัทโท สะระจิตตัง ฯ

พระคาถาคัดปืน บทนี้ กันอาวุธปืนได้วิเศษนักแล