คาถาครอบจักรวาล

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะมะนะอะ นอ ออ นอ อะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มาหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นอ กอ นอ กะ เอหิจิตตัง มะนุสสานัง ปิยัง มะมะ

ปลุกเสกป้องกันอันตรายทุกอย่าง มีเสน่ห์เมตตามหานิยมทุกทางร้อยแปดประการ