คาถาขับผี

อิติปิโส ภะคะวา เวสสุวัณโณ นะโมพุทธายะ นะขับ โมไล่ พุทไป ธาจาก ยะสูญหายบัดนี้ พุทธังขับ ธัมมังขับ สังฆังขับ พุทธอิฏฐิ สะมุหะคะติ สะมุหะคะตา สะมุหะเสมา สะมุหะเนยยะ สะมุหะคะโต ปถวี เตโช อาโป ธาตุ สวาหะ สวาหาย ฯ

ให้ทำน้ำมนต์รดคนที่ถูกผีเข้า หรือถูกของ ก็จะหาย พระ วิเศษดีนักแล