คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

พุทธัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระณัง คัจฉามิ

สวดภาวนา เสมือนมีกำแพงแก้วมหึมาคุ้มกันแม้อยู่ในถิ่นอันตราย ศัตรูและสัตว์ร้าย ไม่อาจทำอะไรได้ กลางคืนให้สวด 7 จบ แล้วเอาจิต (นึกเห็น) วงรอบบ้านเริ่มจากขวาไปซ้ายเป็นทักษิณาวัต ป้องกันสรรพภัยวิเศษนักแล