คาถากำบัง 2

ปะถะมังพินธุกังชาตัง ตรีนิกัตวา นะนะ
การังปัญจะสัมภะวัง นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระ
เทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปิเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู หรือคนที่กำลังคิดปองร้าย ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นหรือคลาดสายตาไปได้